Top Ad unit 728 × 90

Danh sách, số điện thoại các Sở, Ban, Ngành tỉnh Bình Dương
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
ĐỊA CHỈ
Tầng 16, tháp B, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;
Điện thoại: (0274) 3.823.381;
Fax           : (0274) 3.822.174;
Email       : vpub@binhduong.gov.vn
Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch
ĐỊA CHỈ
Tầng 12B - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Điện thoại: (0274) 3.822.403;
Fax          : (0274) 3.832.801;
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương
ĐỊA CHỈ
Tầng 05 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
PHÒNG, BAN
1. Văn phòng: (0274) 3831 215 -  (0274) 3837 027; 
 Fax : (0274) 3823.984;
Sở Công Thương
ĐỊA CHỈ
Tầng 8, tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;
Điện thoại   : (0274) 3 822 563;
Fax              : (0274) 3 811 172;
Email           : soct@binhduong.gov.vn
Sở Giáo Dục - Đào tạo
ĐỊA CHỈ
Tầng 10,  tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274) 3 825 793;
Email       : sogddt@binhduong.gov.vn
Sở Giao thông - Vận tải
ĐỊA CHỈ
Tầng 12A, tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;
Điện thoại: (0274) 3 911 944;
Fax           : (0274) 3 822 366;
Email       : sgtvt@binhduong.gov.vn
Sở Kế hoạch - Đầu tư
Địa chỉ
Tầng 4 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại  : (0274) 3822.926;
Fax             : (0274) 3825.194, 3824.817;
Email          : sokhdt@binhduong.gov.vn
Sở Khoa học - Công nghệ
ĐỊA CHỈ
Tầng 11 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh;
Điện thoại: (0274) 3.822.924; 
Fax          : (0650) 3.824.421;
Email       : sokhcn@binhduong.gov.vn
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
ĐỊA CHỈ
Tầng 6 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi. phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.  
Điện thoại  : (0274) 3.824.420;
Email         : soldtbxh@binhduong.gov.vn
Sở Nội vụ
ĐỊA CHỈ
Tầng 18 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;
Điện thoại: (0274) 3822.335;
Fax: (0274) 3828.946;
Website: www.snvbinhduong.gov.vn
Email: sonv@binhduong.gov.vn
Sở Ngoại vụ
ĐỊA CHỈ
Tầng 19 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại  : (0274) 3. 824.805;
Fax            : (0274) 3. 820.260;
Email         : songoaivu@binhduong.gov.vn
Sở Tài chính
ĐỊA CHỈ
Tầng 2 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;
Điện thoại: (0274) 3.822.049;
Fax          : (0274) 3.829.423;
Email       : sotc@binhduong.gov.vn
Sở Tài nguyên - Môi trường
ĐỊA CHỈ
Tầng 9 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh;
Điện thoại: (0274) 3.822.252, 3.823.398, 3.827.198; 
Fax          : (0274) 3828.035;
Email       : sotnmt@binhduong.gov.vn
Sở Thông tin và Truyền thông
ĐỊA CHỈ  
Tầng 14 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh;
Điện thoại: (0274).3 842 999;
Fax           : (0274).3 842 300;
Email        : sotttt@binhduong.gov.vn
Sở Tư pháp
ĐỊA CHỈ
Tầng 15 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương;
Điện thoại: (0274) 3.855.667;
Email: sotp@binhduong.gov.vn
Sở Xây dựng
ĐỊA CHỈ
Tầng 7 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương;
Điện thoại : (0274) 3. 827.231;
Fax            : (0274) 3. 827.231;
Email         : soxd@binhduong.gov.vn
Sở Y tế
ĐỊA CHỈ
Tầng 15 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: (0274) 3.822.639;
Fax          : (0274) 3.825.156;
Email       : soyte@binhduong.gov.vn
Thanh tra tỉnh
ĐỊA CHỈ
Tầng 5 - tháp B, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương;
Điện thoại: (0274) 3 822 840;
Fax          : (0274) 3 837 515;
Email: ttratinh@binhduong.gov.vn
Website: www.thanhtra.binhduong.gov.vn
TTXTDL (tổng hợp)
Danh sách, số điện thoại các Sở, Ban, Ngành tỉnh Bình Dương Reviewed by Unknown on tháng 5 25, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by THANHPHOBINHDUONG.NET © 2017 - 2018
Designed by HomeNext.vn

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.