Top Ad unit 728 × 90

Chủ dự án muốn mua lại căn hộ đã bán cần những thủ tục gì?

Hỏi: Pháp luật về nhà ở hiện hành không quy định trình tự, thủ tục về việc chủ đầu tư tự xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán giữa chính mình và khách hàng để mua lại chính các căn hộ mà chủ đầu tư đã bán cho khách hàng thông qua hình thức chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở.

Công ty của tôi là chủ đầu tư, có ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư với khách hàng là cá nhân nước ngoài, cá nhân Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Sau đó, công ty tôi muốn mua lại các căn hộ đã bán mà không phải thanh lý hợp đồng mua bán.
Vậy xin hỏi, công ty tôi có thể ký văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán với khách hàng để mua lại các căn hộ đã bán theo quy định tại Chương V Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 99/2015/NĐ-CP hay không?
Trường hợp được phép ký kết thì chúng tôi có phải làm "xác nhận chuyển nhượng" về việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nêu trên hay không?
Vũ Như Bách (Tp.HCM)
chủ đầu tư mua lại căn hộ đã bán
Không có quy định về thủ tục để chủ đầu tư mua lại căn
hộ đã bán cho khách hàng. Ảnh minh họa

Trả lời:

Khoản 2, Điều 123 Luật Nhà ở 2014, Chương 5 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng có nêu quy định: "Tổ chức, cá nhân mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân khác có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật (không bao gồm bên bán và bên mua) khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Việc chuyển nhượng hợp đồng này phải được lập thành văn bản giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng và phải được chủ đầu tư xác nhận.
Sau khi chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng thì bên nhận chuyển nhượng được tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư và được coi như bên mua nhà ở kể từ ngày văn bản chuyển nhượng hợp đồng được chủ đầu tư xác nhận."
Như vậy theo quy định trên, pháp luật về nhà ở hiện hành không có quy định cụ thể nào về trình tự, thủ tục để chủ đầu tư tự xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán giữa chính mình và khách hàng để mua lại chính các căn hộ mà chủ đầu tư đã bán cho khách hàng thông qua hình thức chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở.
Bộ Xây dựng
Chủ dự án muốn mua lại căn hộ đã bán cần những thủ tục gì? Reviewed by Unknown on tháng 7 26, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by THANHPHOBINHDUONG.NET © 2017 - 2018
Designed by HomeNext.vn

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.